Download Firmware Huawei E3131s-2 21.158.41.00.134 (StarHub Singapore)
9.4 MiB

Download Firmware Huawei E3131s-2 22.157.39.00.00 (Telegreenland Denmark)
7.5 MiB

Download Firmware Huawei E3131s-2 22.157.39.00.105 (T-Mobile United States)
7.5 MiB

Download Firmware Huawei E3131s-2 22.158.01.02.394 (Meteor Ireland)
8.9 MiB

Download Firmware Huawei E3131s-2 22.158.13.00.17 (LMT Latvia)
9.4 MiB

Download Firmware Huawei E3131s-2 22.158.13.00.21 (H3G Sweden)
9.4 MiB

Huawei LTE Cat4-enabled CarFi E8377

Download Firmware Huawei E3131s-2 22.158.13.00.547 (Fastweb Italy)
9.4 MiB

Download Firmware Huawei E3131s-3 21.158.13.00.238 (Smart Philippines)
8.4 MiB

Download Firmware Huawei E3131s-3 21.158.13.00.276 (DTAC Thailand)
8.4 MiB

Download Firmware Huawei E3131s-3 21.158.13.01.900 (TRUE (H) Thailand)
8.4 MiB

Download Firmware Huawei E3131s-6 21.158.13.00.255 (Antel Uruguay)
8.4 MiB

Download Firmware Huawei E3131s-6 21.158.13.00.279 (Tigo Bolivia)
8.4 MiB

Download Firmware Huawei E3131s-6 21.158.13.00.421 (C & W Panama)
8.4 MiB

Download Firmware Huawei E3236s-2 21.140.09.03.716 (Telegreenland Denmark)
12.5 MiB

Download Firmware Huawei E3251 21.140.09.02.314 (Orange Uganda)
12.5 MiB

Download Firmware Huawei E3276s-861 21.360.99.07.00 normal
16.4 MiB

Download Firmware Huawei E3276s-861 21.400.03.00.00 Universal
16.5 MiB

Download Firmware Huawei E3276s-861 21.436.03.00.00 Universal
17.5 MiB

Download Firmware Huawei E3276s-920 21.260.03.00.00 normal
14.8 MiB

Download Firmware Huawei E3276s-920 21.260.03.00.82 (Mobily Saudi Arabia)
14.8 MiB

Download Firmware Huawei E3276s-920 21.260.05.00.00 (TDC Denmark)
14.8 MiB

Download Firmware Huawei E3276s-920 21.260.05.00.76 (STC Saudi Arabia)
14.8 MiB

Download Firmware Huawei E3276s-920 21.263.03.00.00 (Orange Uganda)
14.9 MiB

Download Firmware Huawei E3276s-920 21.263.03.01.284 (Bharti Airtel India)
14.9 MiB

Download Firmware Huawei E3276s-920 22.250.04.00.00 normal
17.4 MiB

Download Firmware Huawei E3276s-920 22.262.03.00.00 normal
17.4 MiB

Download Firmware Huawei E3331s-2 21.146.07.00.00
12.6 MiB

Download Firmware Huawei E3331s-2 21.146.07.01.158 (Globe Philippines)
12.6 MiB

Download Firmware Huawei E3331s-2 21.146.19.00.00 Universal
12.7 MiB

Download Firmware Huawei E3331s-2 22.146.03.00.1100 (Mustek Africa)
14.0 MiB

Download Firmware Huawei E3331s-3 21.146.07.01.00 (Mustek Africa)
12.6 MiB

Download Firmware Huawei E3331s-3 21.146.07.01.900 (True Thailand)
12.6 MiB

Download Firmware Huawei E3351s-3 21.146.07.02.900 (True (H) Thailand)
12.6 MiB

Download Firmware Huawei E351/E353/E3131 22.157.39.00.00.B734
7.5 MiB

Download Firmware Huawei E352 11.102.23.00.00.B726
9.3 MiB

Download Firmware Huawei E352 11.102.23.04.314.B726
9.3 MiB

Download Firmware Huawei E352 21.106.04.00.55 (T-mobile)
6.9 MiB

Download Firmware Huawei E352A & E303 21.158.23.00.864 normal
8.4 MiB

Download Firmware Huawei E352b 21.158.23.00.209 (Megaphone Russia)
8.4 MiB

Download Firmware Huawei E352Ls-5 21.106.04.00.798 (Nextel Mexico)
6.8 MiB

Download Firmware Huawei E352r Icera 31.116.27.07.00.B721 universal
9.3 MiB

Download Firmware Huawei E352s-5 21.106.01.00.55 Germany (Telekom Germany)
6.8 MiB

Download Firmware Huawei E352u-21 11.102.23.04.314 (Orange France)
9.3 MiB

Download Firmware Huawei E353s-1 Vietnam Mobile 11.810.09.10.50
6.3 MiB

Download Firmware Huawei E353s-6 21.158.13.01.1140 (Grupo GTD Chile)
8.4 MiB